Plaatsing Schotel Wet en Regelgeving

schotelPlaatsing schotel

Voor het plaatsen van een schotel hoeft geen vergunning bij de gemeente aangevraagd te worden. Tenzij je woning als monument geregistreerd staat. In koopcontracten wordt wel eens moeilijk gedaan over de plaatsing van schotels. Een direct verbod op schotels is echter niet rechtsgeldig. Dit is namelijk in strijd met het verdrag van Rome dat voorschrijft dat iedereen de radio en televisiezenders van zijn keuze moet kunnen ontvangen. Lastiger is het met bepalingen in het koopcontract van je huis die boren of het ophangen van voorwerpen verbieden. Hier zal je toestemming aan de bewonersvereniging of architect moeten vragen.

Last van schotelverboden?

In Nederland hebben we net zoals alle andere landen de universele verklaringen van de rechten van de mens te respecteren. Hierin staat onder andere vermeld dat iedereen de vrijheid moet hebben om die informatie te kunnen ontvangen die men wenst. Daarnaast hebben we in Nederland een Bouwbesluit, hierin staat dat een satellietschotel tot een diameter van 200cm vergunningsvrij geplaatst mag worden. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Woont u bijvoorbeeld in een beschermd dorpsgebied dan heeft u een lichte vergunningsplicht bij het plaatsen van een satellietschotel.
Krijgt u te maken met een schotelverbod van een vereniging van eigenaren of woningbouwvereniging, dan is de kans groot dat dit verbod niet rechtsgeldig is.
Stichting Satellietplatform reikt u enkele nuttige hulpmiddelen aan bij een eventueel juridisch geschil.