News & Events

De Rotterdamse woningcorporatie De Nieuwe Unie schort de verplichte verwijdering van schotels aan de woningen tot nader order op. De corporatie wilde na 31 januari 2007 alle illegaal geplaatste schotels verwijderen. Dit besluit leidde tot veel emotie van zowel politiek als huurderorganisaties. Daarom last de corporatie een adempauze in.

Schotelantennes veroorzaken vaak schade aan gevels, wat volgens de corporatie substantiële gevolgen heeft voor het onderhoud. Ook leiden schotels vaak tot gevaarlijke situaties en ontsieren zij het straatbeeld. Deze overwegingen en een nadrukkelijk verzoek van het toenmalige Rotterdamse college van B&W, leidde twee jaar geleden tot het besluit om het gedogen van schotels te stoppen.

Daarna hebben alle schotelbezitters een aanbod ontvangen om de schotel te laten verwijderen met daarbij een alternatieve oplossing. Een aantal door huurdersgroepen aangespannen proefprocessen leidden destijds tot een uitspraak in het voordeel van de corporatie.

De Nieuwe Unie is verrast door de uitgebreide aandacht van politiek en media. Gezien de consternatie die de discussie oproept, stelt de corporatie een adempauze in. Die tijd wordt gebruikt om samen met alle betrokkenen te werken aan een oplossing die recht doet aan de belangen van de Nieuwe Unie, de huurders en de stad Rotterdam.